Brána k druhým   

Všichni sedíme ve velkém divadle světa:  cokoli se zde děje, dotýká se všech.
Jan Amos Komenský

               V prosinci loňského roku se uzavřel 6. ročník soutěže Brána k druhým, kterou vyhlásil  Národní institut pro další vzdělávání.

     Hlavním cílem soutěže určené pro dětské kolektivy a skupiny mladých lidí do 26 let je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež. Do 6. ročníku se přihlásilo  21 týmů, které v období od 1.9. 2016 do 31. 8. 2017 vykonaly ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní. Záběr jejich činností byl obrovský a hodnocení velmi obtížné.

      Šestičlenná porota složená za zástupců organizací dětí a mládeže, patronů soutěže a zástupce MŠMT (v uplynulém ročníku jimi byli Vladimíra Dvořáková, Naďa Eretová, Irena Hošková, Aleš Sedláček, Jiří Zajíc a Svatava Šimková) pracovala v průběhu října na hodnocení (každý člen poroty samostatně, výsledek poslal mailem do NIDV, aniž znal hodnocení ostatních). I když byla situace velmi napínavá a nakonec rozhodoval třeba jeden jediný bod, pět týmů, které byly následně pozvány do Prahy, bylo jednoznačně vybráno. Čtyři z dětské kategorie a jeden tým nad 18 let se tedy mohly těšit na pěkný den v Praze spojený s  návštěvou zajímavých míst a se setkáním s ještě zajímavějšími lidmi, mezi nimiž tradičně byl herec Petr Vacek. Porota se po zvážení všech okolností rozhodla udělit jednu zvláštní cenu v kategorii dospělých.

     Setkání se uskutečnilo v úterý 12.  prosince 2017, kdy pozvané týmy nejenže obdržely symboly barevných klíčků jako potvrzení jejich schopnosti bránu k druhým skutečně odemknout, ale prohlédli si také dopravní expozici Národního technického muzea, obdrželi pěkné hry od společnosti Mindok i kvalitní knížky darované společnostmi Tarsago a Wolters Kluwert a mohli si povídat s některými patrony soutěže.

     Seznámit se s oceněnými týmy můžete zde, případně zde, celkový přehled výsledku je tady.

     Soutěžní formulář do 7. ročníku soutěže si můžete stáhnout zde, pravidla soutěže jsou pak tady.

Svatava Šimková, NIDV MŠMT

 

Organizační tým

Svatava Šimková - simkova@nidv.cz;
737 561 485 

Jiří Zajíc - edy@skaut.cz
723 963 939

Registrace

Vše potřebné pro přihlášení soutěžního týmu.

1) Přihlášení
     Organizátorům soutěže usnadní její zajišťování, pokud budou mít průběžně přehled o týmech, které se soutěže chtějí zúčastnit. K tomu účelu souží příhlašovací formulář, který si můžete stáhnout zde a vyplněný ho zašlete na adresu simkova@nidv.cz, jakmile si budete jisti, že se chcete soutěže zúčastnit.

2) Doložení příhlášené aktivity (aktivit)
     Bez toho nebude tým v soutěži hodnocen. Proto je zde nutno stáhnout formulář pro vyplnění všech důležitých údajů o té činnosti, se kterou tým jde do soutěže. Přímo do tohoto formuláře budete vkládat i doklady potvrzující tuto činnost (fotografie, skeny článků či jiných tiskových materiálů, odkazy na internetové zdroje – např. videa). Není nutné vyplňovat všechny přílohy tohoto formuláře, ale jen ty, k nimž máte materiály dokládající přihlášenou činnost. Ve výjimečných případech lze dokladující materiály poslat i jako samostatnou přílohu (zkomplikujete tím ovšem poněkud práci organizátorům)
          Vyplněný formulář o vaší soutěžní činnosti (včetně všech příloh) zašlete nejpozději do 30. září 2018 na adresu simkova@nidv.cz

 

Pravidla soutěže

 

Přehled pravidel soutěže Brána k druhým:        

      (1) Soutěž je určena dětským kolektivům a týmům mladých lidí do 26 let. Soutěží se zvlášť v kategorii do 18 let a nad 18 let (rozhoduje věkový průměr účastníků bez vedoucího).

      (2) Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina, která v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného, tedy užitečného a dobrého pro ostatní (může se jednat o jednorázový čin i dlouhodobější aktivitu/aktivity).

      (3) Do soutěže se může přihlásit skupina sama prostřednictvím svého zástupce nebo ji může přihlásit kdokoliv jiný, kdo o její činnosti ví (učitel, starosta, ten, komu byla poskytnuta pomoc atd.).

       (4) Aktivita bude vyhodnocena na základě doložení, které může obsahovat fotodokumentaci, články z tisku i z webů, záznamy z kronik, svědectví toho, komu byla poskytnuta pomoc nebo toho, kdo o aktivitě dobře ví, video nebo audio záznam atd.

       (5) Uzávěrka soutěže je 30. září 2018.

       (6) Vyhodnocení provede hodnotící komise složená ze zástupců ČRDM, SP DDM, MŠMT a NIDV.

       (7) Hodnotící komise vybere pět týmů, jejichž aktivitu posoudila jako zvlášť přínosnou, a to jak pro samotné soutěžící, tak i pro ty, jimž pomáhali.

       (8) S výsledky budou soutěžící seznámeni do 31. října 2018.

       (9) Vyhlášení vybraných týmů soutěže proběhne za účasti jejich zástupců na slavnostním setkání v listopadu či prosinci 2018 v Praze (přesný termín bude včas vítězným týmům sdělen).

      (10) Účastníci soutěže souhlasí s publikováním zaslaných materiálů organizátorem soutěže dle jeho uvážení.

 

Brána k druhým - pošesté          

           V závěrečném roce projektu Klíče pro život (ten řešil systémové uchopení neformálního vzdělávání v naší zemi) vznikla soutěž Brána k druhým. Jejím smyslem bylo poukázat na to, že děti a mladí lidé, pokud mají dobrou podporu dospělých, jsou schopní účinně pomáhat svému okolí a někdy i daleko mimo něj, a zároveň inspirovat další party, aby se o něco takového taky pokusily. Od roku 2012 se soutěže zúčastnily desítky zajímavých týmů dětí i mladých lidí: studentské samosprávy, přírodovědné kroužky, oddíly skautů, tomíků, ochránců přírody nebo brontosaurů, děti ze školních družin, Romové, kteří pomáhají těm, kteří opouštějí dětské domovy, i studenti, kteří pomáhali v Řecku či na Ukrajině nebo v rámci Demagog.cz poskytují české veřejnosti možnost ověřit si, jak je to s pravdivostí našich politiků.

            Soutěž od počátku podporovali i veřejně známí lidé, kterým byla myšlenka společné užitečné činnosti blízká. Herec Petr Vacek, který pravidelně moderuje závěrečné setkání vybraných týmů v Praze, herečka a aktivistka Táňa Fischerová, moderátor a úspěšný starosta Říčan Vladimír Kořen, kardinál Miloslav Vlk, komentátorka Lída Rakušanová. Závěrečné setkání se v posledních třech ročnících konalo v Národním technickém muzeu, které nám zdarma poskytlo nejen zázemí, ale i možnost prohlídky dopravní expozice. Ceny pro účastníky poskytovalo vydavatelství Rider‘s Digest, posléze Tarsago a distributor stolních her Mindok. Prohlídku účastníkům pražského setkání poskytuje také Český rozhlas a pamětní klíčky otevírající „bránu k druhým“ pro vybrané týmy financuje Software 602.

            V letošním 6. ročníku, který se uzavřel 30.9., bude mít porota (jsou v ní zástupci Odboru pro mládež MŠMT, NIDV, České rady dětí a mládeže, Sdružení pracovníků DDM a Řízení školy) těžkou úlohu vybrat mezi dvaceti týmy těch pět, které budou na přelomu listopadu a prosince pozvány do Prahy.
            Tentokrát bude jistě velmi obtížné v kategorii dospělých rozhodnout mezi týmem projektu Otevřeno, který usiluje o zlepšení studia na pedagogických fakultách, a týmem Encyklopedie migrace, který ve spolupráci s odborníky několika fakult vytváří kvalitní zdroj informací o aktuálním jevu migrace, včetně poskytnutí potřebných souvislostí a problémů, které s nimi souvisejí.
            V kategorii do 18 let je tentokrát osm týmů skautských, dva z Asociace turistů mládeže (tomíci), jeden pak skautsko-tomícký, a dále jsou tam mladí ochránci přírody, studentská samospráva, děti ze základních škol, parta pravidelných návštěvníků knihovny, malé děti z orelské jednoty i studenti, kteří se dali dohromady, aby pomáhali svým vrstevníkům zvládat nástrahy sociálních patologii. To, co tentokrát účastníci vykonali ve prospěch ostatních, zahrnuje skutečně širokou paletu oblastí a činností: pravidelná spolupráce malých školáků s domovem důchodců, vyčištění rybníků či koryta řeky od spousty odpadu, výtvarné odpoledne pro nevidomé děti, zvelebení zanedbaného dvorku uvnitř bloku činžáků na zahrádku s léčivými bylinkami, balíčky pro bezdomovce, kulturní vystoupení, z jehož výtěžku bude placena péče vzácných želv, celoroční sbírku ošacení pro klienty Azylového domu a ještě spoustu dalšího.

            Vyhodnocení bude k dispozici začátkem listopadu, kdy už také bude známé datum pražského setkání. I když všechny týmy nebudou pozvány na závěrečné setkání v Praze, pokusíme se s každý týmem o rozhovor, který nabídneme i návštěvníkům www.nidv.cz.


 

TOM Tuři tábořili na Ukrajině s krajany a šili ponožkové psy

Autor: Svatava Šimková a Jiří Zajíc | zařazeno: 16. 4. 2018 | přečteno 1286

Tomíci z TOM Tuři z Olomouce tábořili na Ukrajině a přibrali k tomu místní děti českého původu        Tomíci TOM Tuři z Olomouce se zúčastnili soutěže Brána k druhým, kterou organizuje NIDV. V loňském roce totiž uskutečnili dvě akce, které opravdu brány k druhým otevírají. Pomohli získat peníze na asistenční psy pro handicapované a umožnili táboření českým krajanům na Ukrajině.


Vy už jste potřetí uskutečnili společný česko-ukrajinský tábor. Jak se vůbec myšlenka na takovou akci u Vás zrodila?
        Na Sněmu naší Asociace TOM v roce 2014 zazněla výzva, zda by některý z oddílů chtěl vzít na tábor děti z Ukrajiny. Protože máme rádi nové věci, tak jsme se chopili výzvy a rozjel se kolotoč příprav.

Jaké je složení účastníků tábora?
      Děti od 3 do 15 let = 30 českých a 8 ukrajinských, instruktoři 15 – 18 let = 10, dospělí = 15 českých (hlavní vedoucí, hospodář, zdravotník, kuchařky, zásobování, oddíloví vedoucí, herní vedoucí) a 2 z Ukrajiny.

Jak vypadá z hlediska programu takový typický táborový den na tomto táboře?
       
Začínáme budíčkem, následuje rozcvička, ranní hygiena, snídaně, úklid chatek. V 9:00 ranní nástup, hry a soutěže proložené dopolední svačinou. V 12:00 oběd, odpolední klid. V 14:00 začínají kroužky „po o“ (vedoucí a instruktoři si nachystají libovolné kroužky, ve kterých se děti po dvou dnech vystřídají). Odpolední svačina a pokračování her a soutěží. V 18:00 večeře, osobní volno a ve 20:00 sraz u ohniště k večernímu programu. Ve 22:00 zavládne noční klid a tábor se ukládá ke spánku. Soutěže a hry jsou součástí celotáborové hry, kterou ukrajinské děti zažily až s námi na táboře.

Pozorujete za ty tři roky nějaký vývoj ve vzájemných vztazích a v tom, jak k té akci přistupují Vaše oddílové děti?
         Ukrajinské děti zapadly mezi ty české rychle a hladce a stali se z nich naši kamarádi a přátelé. Toto pouto se neustále upevňuje přes rok i přes sociální sítě. Přece jen 2000 km, je 2000 km. S každým rokem je vidět zlepšení v českém jazyce u ukrajinských dětí jak v mluveném slově, tak i v porozumění.

Vy také vyrábíte ponožkové psy, jejichž prodejem se získávají finanční prostředky na živé asistenční psy. Jak k téhle činnosti přistupují Vaše oddílové děti?
         Děti šití ponožkových psů bavilo a vyrobení pejsci byli tak roztomilí, že se s nimi těžko loučily. Nakonec pochopily, že prodejem pejsků se získají peníze na výcvik asistenčních psů, které potřebují naši handicapovaní spoluobčané. Zkrátka zábava, radost a pomoc druhým.

Můžete uvést, k jakým hodnotám a postojům se snažíte vést děti a dospívající ve Vašem oddílu?
       Odpovědnost, samostatnost, přátelství, vzájemná pomoc a podpora, ohleduplnost, pokora, dobré vychování, spolehlivost, kreativita, spolupráce, charita, ochrana přírody

Co Vám z hlediska budoucnosti mladých lidí u nás dnes přijde jako nejdůležitější?
       Mezilidská komunikace bez počítačů a mobilních telefonů, návrat k přírodě a její ochrana, základní principy slušného chování, nebát se někoho požádat o pomoc či radu a poděkovat.

Tomíci z TOM Tuři z Olomouce šili ponožkové pejsky, jejichž prodejem se získají prostředky pro výcvik asistenčních psů pro handicapované Tomíci z TOM Tuři z Olomouce tábořili na Ukrajině a přibrali k tomu místní děti českého původu
Tomíci z TOM Tuři z Olomouce tábořili na Ukrajině a přibrali k tomu místní děti českého původu Tomíci z TOM Tuři z Olomouce tábořili na Ukrajině a přibrali k tomu místní děti českého původu

Tomíci z TOM Tuři z Olomouce šili ponožkové pejsky, jejichž prodejem se získají prostředky pro výcvik asistenčních psů pro handicapované

Ptal se Jiří Zajíc

 
 

Celkové hodnocení soutěžních týmů
6. ročník soutěže Brána k druhým

Děti do 18 let

Název týmu

Počet bodů

1. Eskadra Ostrava – Junák – český skaut

77

2. Děti 1. a 2. ročníku ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov

84

3. Jeleni + Arachné – Junák + TOM, Praha

85

4. Včelojedi – Mladí ochránci přírody ZO ČSOP Vlašim

88

5. Orlíci, Orel – jednota Drnovice

86

6. Hrdinové z Městské knihovny Jihlava

80

7. TOM Chippewa a Dakoti – Česká Lípa

83

8. TOM Lotři – Hronov

91

9. Středisko Divočáci Jihlava. Junák-český skaut

87

10. Lilie za ostnatým drátem – skauti Praha

86

11. Mafeking Brno – Junák – český skaut

89

12.   Petr Pan – Moravskoslezský kraj

79

13.   Žákovská samospráva. Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

83

14. Platan Praha – Junák – český skaut

82

15. Strážkyně přátelství Šumperk – Junák – český skaut

80

16. 4. oddíl Slunečnice Junák Mor. Budějovice. Coffee to help

85

17.   Čtyřlístek Most – Junák – český skaut

79

Mládež nad 18 let

1. Otevřeno –  MU Brno

91

2. Encyklopedie migrace – FF UK Praha

92